Wat doet een kindercoach?

Na 25 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt en als moeder van 3 kinderen, weet ik dat opgroeien niet bij ieder kind even soepel verloopt. Boosheid, (faal) angst of bijvoorbeeld verdriet kunnen de ontwikkeling van een kind behoorlijk in de weg zitten en voor een negatieve spiraal zorgen thuis, bij vriendjes of op school. Soms hebben kinderen een steuntje in de rug nodig of een ‘duw’ in de goede richting. Maak dan een afspraak met mij. Als kindercoach bied ik professionele ondersteuning met een oplossingsgerichte aanpak. Of het nu gaat om een peuter, puber, leer- of gedragsproblemen, op school, thuis of met vrienden…. Voor alle grote en kleine dingen kun je bij mij terecht.

 

Opvoedcoach

Opvoeden blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk en soms een zware klus. Het vraagt bij het ene kind meer energie dan bij het andere. Begrijpelijk dus dat je dan weleens vastloopt. En misschien zijn er op dit moment ook wel andere dingen die van invloed zijn. Een dierbare is overleden, een scheiding of zorgen waarover dan ook. Dan kan het fijn zijn om met iemand te praten. Samen werken we op dezelfde positieve oplossingsgerichte manier als bij kindercoaching. We kijken hoe je dat wat niet goed gaat kunt veranderen, zodat jij en je kind(eren) het een stuk leuker hebben.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Sassenheim!


 

Werkwijze en algemene voorwaarden

 • Aanmelden: U kunt een afspraak maken via telefoon, voicemail of door het invullen van het aanmeldformulier.

 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen. Hierdoor kan er tijdens de 1e afspraak direct gestart worden met de hulpvraag.

 • We bespreken of u eerst als ouders een afspraak maakt om de hulpvraag te onderzoeken. Ook is het mogelijk dat uw kind er gelijk bij is.

 • Het is de bedoeling dat de verbetering ook thuis door blijft gaan. Daarom bent u als ouder aanwezig tijdens de coaching.

 • Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.

 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

 • Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dat betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaats vindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in ’t voorbereiden van gesprekken met derden.

 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en /of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden. (Bijvoorbeeld: familie, school, veilig thuis) Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • De consulten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar.

 

Tarieven, betaling en annulering

 • Een afspraak duurt 50 à 60 minuten en kost € 60,-

 • U ontvangt na iedere afspraak een factuur.

 • Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos annuleren Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

 

 

Ik leer leren training

 

Ik leer leren training

 

Ieder kind kan leren! Maar hoe doe je dat? Op school worden er bergen werk verzet als het gaat om het bijbrengen van kennis aan leerlingen. En voor wie een bepaald vak extra aandacht wil geven, bestaat er bijles. Maar leren, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg je dat je langere tijd geconcentreerd blijft? En hoe blijf je gemotiveerd? Onder andere hiervoor is de training ‘Ik leer leren’ ontwikkeld.

De training ‘Ik leer leren’ is een speciaal ontwikkeld programma dat bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur en geeft jongeren slimme handvatten om makkelijker en efficiënter te leren. Samen ontdekken we de juiste leerstrategie. Waar zitten de blokkades? Is het concentratie, motivatie, niet goed kunnen plannen & organiseren of misschien toch faalangst? De ‘Ik leer leren’ training richt zich met name op de voorwaarden die van belang zijn om te kunnen presteren. Daarmee is deze training uniek in zijn soort. 

 

Voor wie is de Ik leer leren training bedoeld?

Het programma is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar.
Kinderen met concentratieproblemen, faalangst, kinderen die onder hun niveau presteren en kinderen met leerachterstanden kunnen zich opgeven voor deze training.
Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen.
Hoogbegaafde kinderen

 

Wat zijn de doelen van de training?

Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
Omgaan met concentratieproblemen
Omgaan met faalangst
Omgaan met motivatie
Aanleren van helpende leerstrategieën
Leren van een goede leerorganisatie
Inzicht in eigen leermogelijkheden
Leren van elkaar
Ervoor zorgen dat kinderen de ‘luikjes’ open hebben staan voor het opnemen van lesstof

 

Verschil met huiswerkbegeleiding

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.

 

Extra workshop Plannen en Uitvoeren

Deze workshop is een mooie aanvulling op de Ik leer leren training maar kan ook prima los worden gevolgd. In twee bijeenkomsten van 1,5 uur leert je kind niet alleen een goede planning te maken, maar vooral ook hoe deze planning daadwerkelijk uit te voeren en afleidingen het hoofd te bieden. De kosten van deze twee bijeenkomsten van 1,5 uur zijn €100,- (incl. btw en materiaal) in een groep van maximaal 4 personen. Wordt de workshop individueel gevolgd dan betaal je €130,-  voor 2 bijeenkomsten van 1 uur. 

 

Tarieven, betaling en annulering

De Ik leer leren training bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur die ik het liefst in groepsverband (4 kinderen) geef. De kinderen kunnen dan veel van elkaar leren. De training in groepsverband kost per kind € 182,50,- incl. BTW. Dit bedrag is inclusief het werkboek à € 32,50.
Het is ook mogelijk de training alleen te volgen. Dan geldt het individuele coachingstarief van € 60,- incl. BTW per les. De Ik leer leren training wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar.
De kosten voor de Ik leer leren training dienen voorafgaand aan de lessen te worden overgemaakt. Alle bedragen voor de Ik leer leren training zijn vrijgesteld van BTW en landelijk vastgesteld door Centrum Tea Adema.
Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos annuleren. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

Wil je je opgeven voor de Ik leer leren training of wil je meer informatie bel of mail me! Zodra er voldoende aanmeldingen zijn start er weer een nieuwe groep met de training!

 

Scholen

Ik geef de Ik leer leren training ook op scholen in groep 7 of 8 of op middelbare scholen. Neem contact op voor meer informatie.

 

Er starten regelmatig nieuwe trainingen! Meld je aan via het contactformulier of mail naar loes@kinderpraktijkloesvanduijn.nl. We overleggen dan welke data en tijden goed uitkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching 

Coaching en Ik leer leren training